Serveis de Psicologia

T'oferim diferents ajudes i suports psicològics per adaptar-nos a les teves necessitats. El nostre objectiu, prevenir i tenir cura de la Salut Mental

Psicologia per adults

"Quan no som capaços de canviar una situació, ens trobem amb el repte de canviar-nos a nosaltres mateixos" Víctor Frankl

Terapia EMDR

EMDR - Desensibilització i Reprocessament a través de moviments oculars és un abordatge psicoterapeutic en el qual es treballen les dificultats emocionals causades per experiències difícils en la vida de la persona, des de fòbies, atacs de pànic, mort traumàtica i dols, accidents traumàtics durant la infància fins a accidents i desastres naturals.

Psicologia infantil i juvenil

"La infància té les seves pròpies maneres de veure, pensar i sentir. No hi ha res més insensat que pretendre substituir-les per les nostres" Jacques Rousseau

Assessorament a mares i pares

Ser pares implica posicionar-se en un lloc nou i desconegut, on trobarem un munt de nous reptes i possibilitats. Poder-ho fer de la millor manera possible és garantia de benestar i salut mental per a tota la família. En certs moments i etapes, una guia a nivell professional pot ser molt útil per poder-nos entendre a nosaltres i als nostres fills. Què necessiteu pares?

Teràpia de parella

"Estimar no és mirar-se l'un a l'altre; és mirar junts en la mateixa direcció" Antoine de Saint-Exupery

Atenció psicològica en situació de crisi i emergència

La majoria de persones en certs moments de les nostres vides tenim situacions de crisi a causa d'esdeveniments externs, que passen de sobte, on pot haver una pèrdua important i que ens canvia la vida. En aquests moments, tenir un professional al costat que ens acompanyi ens és molt útil.

Formacions

"Mentre visquis, continua aprenent a viure" Séneca

Treball en escoles, centres educatius i altres institucions

Assessorant a institucions i/o professionals per a la realització de la seva tasca professional.

Serveis Psicopedagògics

Si l'escola o vosté detecta que el seu fill o filla presenta dificultats en alguna de les àrees d'aprenentatge, com la lectura, l'escriptura i el càlcul, o problemes per mantenir l'atenció o memoritzar, és possible que tingui una necessitat educativa específica. Us oferim un espai d'intervenció psicopedagògica quan existeixen dificultats per l'aprenentatge.

Dislexia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, i altres transtorns de l'aprenentatge. Dèficit d'atenció i Hiperactivitat.

Servei per motivar i consolidar uns hàbits d'estudi, aprendre tècniques d'estudi, d'organització i planificació del treball escolar

Recuperació i manteniment de les funcions intel·lectuals. La musculatura perd to quan no es fa exercici, de la mateixa manera el cervell perd capacitat cognitiva quan no fem exercici amb ell. L'entrenament de les funcions cognitives (atenció, concentració, càlcul, llenguatge, memòria, pràxies) resulta d'utilitat preventivament i per alentir els signes de deteriorament cognitiu que apareixen amb l'edat. Les relacions socials també ajuden en aquest sentit, per la qual cosa fem la psicoestimulació en petits grups.

Orientació i acompanyament a les parelles en situació de separació i/o divorci en l'elaboració del Pla de Parentalitat per tenir cura dels seus fills i/o filles.

El tractament del problema de la pronuncia és diferent en cada persona, ja que va d’acord amb les causes que el determinen. Es pot començar a treballar logopèdicament a partir dels quatre anys.

Dificultats en l’iniciació a la lectura o més endavant en fer una lectura acurada i fluent. Normalment trobem dificultats també en l’escriptura i la descodificació dels sons.

La disfàgia afecta sobretot gent gran però també a nens i adults amb diferents malalties. Parlem de disfàgia quan hi ha dificultat o impossibilitat per mastegar, preparar el bol alimentari i deglutir-lo.

Parlem de retard d llenguatge quan el desenvolupament d’aquest és nul o més lent del que és habitual.

L’ús perllongat de xumets i biberons, respiració oral, alteracions de les estructures dentals (maloculsions), traumatismes, ferides o malalties que afecten la zona muscular orofacial poden provocar que la llengua adquirieixi una mala postura.

L’ictus és una lesió cerebral que impedeix el pas de la sang per una zona del cervell. Pot tenir diferents conseqüències i una d’elles és l’lateració en la parla i/o el llenguatge i la comprensió.

El centre

Centre reconegut per la Generalitat de Catalunya com a centre de psicologia sanitària assistencial. (Número de registre: E08603721)

Xarxes Socials

Si vols seguir, afegir-me o saber quelcom més de mi, ho pots fer a través d eles xarxes socials.

Sandra Garcia Roman
Sandra GR PSICOLOGIA
sandragrInici