Dificultats d’aprenentatge

Dislexia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, i altres transtorns de l’aprenentatge. Dèficit d’atenció i Hiperactivitat.

sandragrDificultats d’aprenentatge