Dificultats en la lectoescriptura

Dificultats en l’iniciació a la lectura o més endavant en fer una lectura acurada i fluent. Normalment trobem dificultats també en l’escriptura i la descodificació dels sons.

sandragrDificultats en la lectoescriptura