Mediació familiar

Orientació i acompanyament a les parelles en situació de separació i/o divorci en l’elaboració del Pla de Parentalitat per tenir cura dels seus fills i/o filles.

sandragrMediació familiar