Psicologia infantil i juvenil

“La infància té les seves pròpies maneres de veure, pensar i sentir. No hi ha res més insensat que pretendre substituir-les per les nostres”

Jacques Rousseau

sandragrPsicologia infantil i juvenil